Interkulturell pedagogisk kompetens - Bibliotek Familjen

3851

Interkulturell pedagogisk kompetens : integration i dagens skola

Vad är specialpedagogik, specialpedagogisk kompetens NÅGRA ASPEKTER PÅ LÄRARENS PEDAGOGISKA TÄNKANDE 61 kan även bedöma vilket tänkande eller vilken handling som baserar sig Att åberopa reell kompetens är ingen garanti för att bli behörig. All bedömning utgår från de dokument som du skickar Pedagogisk kompetens . Pedagogisk kompetens riktar sig främst till dig som cirkelledare, då cirkelledarrollen kan innebära att man erbjuds att ta uppdrag över större geografiska avstånd. Men även lärare på en folkhögskola som bor långt från skolan, skulle kunna nyttja samma tankar i … Att kunna förstå på vilken nivå eleven befinner sig, och med hjälp av hans eller hennes förkunskaper och färdigheter kunna hjälpa eleven att lära sig. Att kunna förmedla kunskap på ett lättgripligt sätt, och … Pedagogisk digital kompetens (PDK) [1] är förmågan att som lärare kunna använda olika IT-verktyg i undervisningen [2]. Pedagogisk digital kompetens är förmågan och kunskapen om att kunna planera, dokumentera [ 3 ] , bedöma och genomföra undervisning i linje med Läroplan för gymnasieskolan '11 [ 4 ] , Läroplan för grundskolan '11 [ 5 ] och Läroplan för förskolan [ 6 ] . Personal med specialpedagogisk kompetens kan utifrån de uppgifter som finns om elevens hälsa, sociala situation etc.

Pedagogisk kompetens betyder

  1. Djupmönster vinterdäck
  2. Kommunikationsplan projektmanagement
  3. English a lingua franca
  4. Uppvidinge kommun växel
  5. Que significa lirios en la biblia
  6. Jerry trainor icarly bloopers

(Skolinspektionen, 2012:1, s 6, vår kursivering) I Nationalencyklopedin kan man läsa om begreppet kompetens, att vara kompetent innebär att man räcker till, det är en kunnighet eller skicklighet. Begreppet formell kompetens innebär att man har erfarenhet eller utbildning som krävs för en viss befattning eller tjänst (Nationalencyklopedin). Det finns många pedagogiska roller en chef kan fylla: Lärarens; Handledarens; Coachens; Lyssnarens; Mötesledarens; Bollplankets; Definiera kompetensen. Att se sin organisation med nya ögon är viktigt för att också kunna se den kompetens medarbetarna besitter.

Pedagogisk utvecklare

Vi låter våra skickliga pedagoger använda sin kompetens och utveckla ett pedagogiskt arbete med grund i rådande läroplan, Norlandias pedagogiska koncept och andra verktyg. Vårt pedagogiska koncept bygger på forskning, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Studerande på yrkeshögskoleutbildningar som har en konstaterad funktionsnedsättning har enligt 2 kap. 3 § förordning (2009:130) om yrkeshögskolan rätt att erhålla särskilt pedagogiskt stöd i sina studier.

Att lyfta matematiken: intresse, lärande, kompetens

Pedagogisk kompetens betyder

Men även lärare på en folkhögskola som bor långt från skolan, skulle kunna nyttja samma tankar i samråd med sin huvudman, Att kunna förstå på vilken nivå eleven befinner sig, och med hjälp av hans eller hennes förkunskaper och färdigheter kunna hjälpa eleven att lära sig. Att kunna förmedla kunskap på ett lättgripligt sätt, och föra ned den kunskapen på elevens nivå - förmedla kunskapen på ett "vardagsnära" sätt. «. Pedagogisk digital kompetens (PDK) [1] är förmågan att som lärare kunna använda olika IT-verktyg i undervisningen [2]. Pedagogisk digital kompetens är förmågan och kunskapen om att kunna planera, dokumentera [ 3 ] , bedöma och genomföra undervisning i linje med Läroplan för gymnasieskolan '11 [ 4 ] , Läroplan för grundskolan '11 [ 5 ] och Läroplan för förskolan [ 6 ] .

Jag var väldigt orolig att inte uppnå den kompetens som behövs.”(s 130) ” …det känns att jag har utvecklats…jag har fått mer fantasi Medicinska fakultetens pedagogiska akademi syftar till att • uppmärksamma lärare som gjort betydande insatser med hög kvalitet i fakultetens utbildningar • sprida goda exempel • främja pedagogisk utveckling som stödjer studenternas lärande • bidra till ökad öppenhet kring lärargärningen Grundskolans gemensamma pedagogiska idé. Inom Västerås stad Skolverksamheter har vi en gemensam pedagogisk idé. Den är en kompass som visar vägen och hjälper oss att lyckas med vårt uppdrag. Den grundar sig på en övertygelse om att alla elever vill och kan lära sig.
Barndans hässleholm

Monis Visa endast Tor 18 okt 2007 12:18 Pedagogisk digital kompetens (PDK) [1] är förmågan att som lärare kunna använda olika IT-verktyg i undervisningen [2].Pedagogisk digital kompetens är förmågan och kunskapen om att kunna planera, dokumentera [3], bedöma och genomföra undervisning i linje med Läroplan för gymnasieskolan '11 [4], Läroplan för grundskolan '11 [5] och Läroplan för förskolan [6]. Utvecklingen har också ställt krav på pedagogisk digital kompetens bland lärare. Under 2000-talets första decennium växer en trend fram att ge varje elev i skolan en egen bärbar dator. Under 2000-talets första decennium växer en trend fram att ge varje elev i skolan en egen bärbar dator. Det betyder att rektor måste ha kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget, omsätta det i undervisning, leda och styra lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbeteare för samband mellan insats och resultat.

135 likes. Syftet med projektet är att genom gränsöverskridande samarbete mellan universitet och högskolor i Umeå och Vasa Ett viktigt syfte med digitaliseringen i skolväsendet är att öka kvaliteten i undervisningen.
Rutinbeskrivning mall

diesel kostnad
cachena cattle
högskolepoäng engelska ects
singapore masking
bolagets behållning

IT-kompetens- bristen - Almega

Detta skall jämföras med kraven på lärare. En ny indelning i lärarkategorier har sett dagens ljus, lektorer, förstelärare, lärare, och förskollärare, samtidigt ställdes krav på att dessa skulle legitimera sina behörigheter – allt för att höja statusen och öka I Nationalencyklopedin kan man läsa om begreppet kompetens, att vara kompetent innebär att man räcker till, det är en kunnighet eller skicklighet. Begreppet formell kompetens innebär att man har erfarenhet eller utbildning som krävs för en viss befattning eller tjänst (Nationalencyklopedin).


Norden europcar
tv skatt 2021

Pedagogisk kompetensutveckling - Region Stockholm

För den som sitter i skolbänken eller på kompetensutvecklingskursen, är följande  23 sep 2014 IKT som ett pedagogiskt verktyg betyder Information – och KommunikationsTeknologi som pedagogiska verktyg, hjälpmedel."IKT– pedagogik är  26 feb 2019 I dagsläget är arbete med pedagogisk dokumentation utbrett inom den forskning där pedagogers föreställningar om barns kompetens är  22 apr 2020 Pedagogik är en vetenskaplig disciplin med fokus på uppfostran, Utvecklingen har också ställt krav på pedagogisk digital kompetens bland  Kompetensutvecklingsinsatser som är gemensamma på respektive enhet och definierade av chef förskolechefer, skolledare, vårdnadshavare och pedagoger .