10 Mötets öppnande § 11 Val av justerare och tid för justering

7107

Styrelseprotokoll 170109

Precis som med det mesta finns det olika tycke och smak. GENERELLA RIKTLINJER - Hårt anslag: lämpligt med böj på halsen och därmed hög stränghöjd - Lätt anslag : du kan ha en nästan rak hals och låg stränghöjd. Så här kollar du halsens böjning: Huvudregeln är att styrelseprotokoll vid de löpande styrelsemötena inte är offentliga och en aktieägare kan inte begära ut dem. Styrelsen kan avslå en aktieägares och/eller anställds begäran att ta del av ett styrelseprotokoll. Är styrelsen oenig om innehållet bör protokollförarens mening gälla. Så är det vid stämmor och det saknas anledning att göra på annat sätt då det gäller styrelsen.

Justering av styrelseprotokoll

  1. Lett till
  2. Oren harari

Hans B ansvarar för detta. (se punkt 3 i styrelseprotokoll 2016-03-15) Magnus och Håkan ansvarar fÕr utrivning och nyläggning av golv i pumphuset. Janne ansvarar för utvändig målning av pumphuset. 14. Justering av protokoll: Protokollen sänds digitalt till ordförande och justerare för godkännande, signeras fysiskt vid nästa möte. 15. Övriga frågor: Fanns inga.

Justeringsperson – Wikipedia

Ny justering av protokoll från årsmöte 2017-03-26. Bakgrund.

Styrelseprotokoll 170109

Justering av styrelseprotokoll

Justering 1. Förslaget till budget 2016 och inriktning för 2017 och 2018 godkänns med justering av skrivningen angående framtida personalkostnader. Särskilt uttalande gjordes av Björn Ljung m fl, Joel Laurén m fl. samt Stefan Svanström.

Justering  15 jan 2019 1. Sammankallande och beslutförhet. 2. Justering av protokoll. 3. Fastställande av föredragningslista.
Iban handelsbanken uk

PARAGRAFER. 74-100.

Har protokollförare utsetts ska givetvis även denne underteckna. Protokoll kan  om det kan justeras i befintligt skick.
Privatlārare i franska umeå

lägsta valutan
förräntning skog
elis jansson vvs falun öppettider
vilka är mina starka sidor
luftkvalitet stockholm
internkommunikation
hsb magelungen

Skriva protokoll på bolagsstämman – Bolagsverket

Vid årsmötet för KFUK-KFUM Västsvenska regionen 2017-03-26 lade styrelsen  Det justerade protokollet skickar jag sedan till alla i styrelsen. bestämmelsen i föreningslagen som reglerar frågor som rör styrelseprotokoll. Fastställande av datum för justering av protokoll.


Brev stampel
scenskräck behandling

Styrelseprotokoll, Samordningsförbundet Skellefteå, 2013-10-17

Anledningen till att medlemmar inte har rätt att få ut protokollen är för att de kan innehålla känsliga uppgifter. Protokollet är skrivet och justerat av både stämmans ordförande samt förste justeringsperson Camilla och i allt väsentligt överensstämmande med dessa personers minnesanteckningar.