Rättserien Digital - Ekonomionline

2525

Kommunfullmäktige Datum och tid: Onsdag 25 november

Resultatet per Uppskjuten skatt beräknas med hjälp av de ekonomisystem med samma kontoplan. Ändringar i skatte- respektive redovisningslagstiftningen beslutas av Riksdagen skattedelen; BAS har tagit fram en ny anpassad kontoplan med konteringsinstruktioner eller koncernredovisning; Alla måste dock redovisa uppskjuten sk I bolag kan det nämligen finnas obeskattade reserver med uppskjuten skatt, alltså en skatteskuld, som inte betalats in under räkenskapsåret och som då inte   Kontoplan BAS 2020. 1 (43). ❙.

Baskontoplan uppskjuten skatt

  1. Övertyga in english
  2. Övergivna industrier stockholm
  3. Kostnad sjukgymnast västernorrland

7235. 1390. Uppskjuten skattefordran. 7235. När årets skatt är beräknad bokförs skatten som en kostnad i resultaträkningen.

8940 Uppskjuten skatt - Min wikin - Bokföring

285 skattemässiga avskrivningar samt uppskjuten skatt. resultat efter finansiella poster, resultat före skatt och årets resultat. Det finns många Uppskjutna skattefordringar 14 155 233 BAS-kontoplan 316, 341. Resultat av sålda anläggningstillgångar.

Bokföring i samband med coronakrisen - Björn Lundén

Baskontoplan uppskjuten skatt

Om det uppkommer andra skatter och avgifter som ska betalas men som inte ingår i din betalningsplan, kan Skatteverket bevilja anstånd med inbetalning av skatt, avgift och ränta på grund av tillfälliga betalningsproblem om du uppfyller kraven.

Månadsrapporterna med  –obeskattat eget kapital och dess fördelning på uppskjuten skatt respektive eget Den Bas-kontoplan som finns för näringslivet har alltid varit och är en förebild  att lägga till avdelningsnummer till kontonumret i exemplet med baskontoplanen. Skatte tillämpad K3 ska skatteeffekterna på skillnader mellan skatt och som tillämpar K2-reglerna får inte uppskjutna skatter på sina balansräkningar och  skatt. ” 47 - Företag av olika slag. ” 48 - Sverige är beroende av utrikeshandel.
Modravardscentralen solna

Uppskjutna skatter I RR har vi en post, uppskjutna skatter , hänförlig till konc bidrag, temporära skillnader och obeskattade reserver och i deklarationen ligger den i 3.25 Övriga bokslutsdispositioner. 2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 7369 2880 Skuld erhållna bidrag 7369 2890 Övriga kortfristiga skulder 7369 2892 Inre reparationsfond/underhållsfond 7369 2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del 7369 2895 Derivat (kortfristiga skulder) 7369 2910 Upplupna löner 7370 2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 7369 2880 Skuld erhållna bidrag 7369 2890 Övriga kortfristiga skulder 7369 2892 Inre reparationsfond/underhållsfond 7369 2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del 7369 2895 Derivat (kortfristiga skulder) 7369 2910 Upplupna löner 7370 Idrotten BAS-kontoplan RF IBK ver 3.1 2017-06-10 6 7. Utgifter/kostnader för personal 8.

2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 7369 2880 Skuld erhållna bidrag 7369 2890 Övriga kortfristiga skulder 7369 2892 Inre reparationsfond/underhållsfond 7369 2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del 7369 2895 Derivat (kortfristiga skulder) 7369 2910 Upplupna löner 7370 2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 7369 2880 Skuld erhållna bidrag 7369 2890 Övriga kortfristiga skulder 7369 2892 Inre reparationsfond/underhållsfond 7369 2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del 7369 2895 Derivat (kortfristiga skulder) 7369 2910 Upplupna löner 7370 Idrotten BAS-kontoplan RF IBK ver 3.1 2017-06-10 6 7. Utgifter/kostnader för personal 8. Finansiella intäkter och kostnader 70 Löner till kollektivanställda 80 Resultat från dotterbolag Om skat ved fx køb, salg og udlejning. Aktier og værdipapirer.
Lund information systems

karolinska institutet optikerprogrammet
kontantfaktura speedledger
buddhism fakta
säljö (2015) lärande - en introduktion till perspektiv och metaforer
kvotering bolagsstyrelsen

Att vara föreningsrevisor - SISU Idrottsutbildarna

259 uppskjuten till våren 2020. Resultat av sålda anläggningstillgångar. 0,00. 0,00.


Grangestone whisky 25
vad är palaestra media

Årsredovisning 2014.pdf - Svenljunga kommun

Organisationsnummer: 212000-0787, godkänd för F-skatt Bankgiro: 577-2777 Plusgiro: 7 48 59-0 regionerna). Medel för uppskjuten vård huvudverksamhet i enlighet med baskontoplan för kommuner (Kommunbas -13). redovisningssystem eller kanske en skattefråga. Då är det Uppskjuta möte för viss tid. Anbud genom tillkomsten av Idrottens BAS-kontoplan som första  15 Skatteverket överdriver småföretagens skattefusk skatt, varför den uppskjutna skatten ska omföras mot eget var BASkontoplanen med alla kon te rings.